دسترسی سریع به مهم ترین بخش ها
مرور برچسب

شرایط وام بدون ضامن

طرح فاخر بانک قوامین ؛ وام بدون ضامن بانک قوامین

طرح فاخر بانک قوامین برای ارائه تسهیلات و وام بدون ضامن بانک قوامین با سود کم توسط این بانک ارائه می شود. این سخنی بود که روابط عمومی بانک قوامین در توصیف تسهیلات این به زبان آورد. این تسهیلات نیز از آن دسته از تسهیلات سپرده گذاری ، مسدودی