دسترسی سریع به مهم ترین بخش ها
مرور برچسب

وام خرید کالا

وام خرید کالا بانک صادرات

شما می توانید برای گرفتن وام خرید کالا بانک صادرات بدون نیاز به سپرده گذاری از قبل، هم اکنون برای گرفتن این وام تا سقف هشت میلیون تومان اقدام کنید. هدف از این وام تسهیل در امر خرید کالاهای مصرفی با دوام و خودروی ساخت داخل کشور و حمایت از